+

Katar > Münzkatalog

Katar 1 Dirham - obverseKatar 1 Dirham - reverse
1 Dirham 2016, Tamim bin Hamad
verkupferter Stahl
, 1.4g, ø 15mm
Katar  - UC# 3
Staat Katar
Preis: € 0.76
Katar 1 Dirham - obverseKatar 1 Dirham - reverse
1 Dirham 2008-2012, Hamad bin Chalifa
verkupferter Stahl
, 1.5g, ø 15mm
Katar  - KM# 69
Staat Katar
Katar 1 Dirham - obverseKatar 1 Dirham - reverse
1 Dirham 1973, Khalifa bin Hamad Al Thani
Bronze
, 1.5g, ø 15mm
Katar  - KM# 2
Staat Katar
Preis: € 1.18
Katar 5 Dirhem - obverseKatar 5 Dirhem - reverse
5 Dirhem 2016, Tamim bin Hamad
verkupferter Stahl
, 2.83g, ø 22mm
Katar  - UC# 4
Staat Katar
Preis: € 0.84
Katar 5 Dirhem - obverseKatar 5 Dirhem - reverse
5 Dirhem 2012, Hamad bin Chalifa
verkupferter Stahl
, 3.8g, ø 22mm
Katar  - UC# 1
Staat Katar
Preis: € 0.81
Katar 5 Dirhem - obverseKatar 5 Dirhem - reverse
5 Dirhem 2006, Hamad bin Chalifa
Bronze
, 3.75g, ø 22mm
Katar  - KM# 12
Staat Katar
Preis: € 0.67
Katar 5 Dirhem - obverseKatar 5 Dirhem - reverse
5 Dirhem 1973-1978, Khalifa bin Hamad Al Thani
Bronze
, 3.75g, ø 22mm
Katar  - KM# 3
Staat Katar
Katar 10 Dirhem - obverseKatar 10 Dirhem - reverse
10 Dirhem 2016, Tamim bin Hamad
verkupferter Stahl
, 7.6g, ø 27mm
Katar  - UC# 5
Staat Katar
Preis: € 1.26
Katar 10 Dirhem - obverseKatar 10 Dirhem - reverse
10 Dirhem 2012, Hamad bin Chalifa
verkupferter Stahl
, 7.6g, ø 27mm
Katar  - UC# 2
Staat Katar
Preis: € 0.89
Katar 10 Dirhem - obverseKatar 10 Dirhem - reverse
10 Dirhem 2006, Hamad bin Chalifa
Bronze
, 7.5g, ø 27mm
Katar  - KM# 13
Staat Katar
Preis: € 0.5
Katar 10 Dirhem - obverseKatar 10 Dirhem - reverse
10 Dirhem 1972-1973, Khalifa bin Hamad Al Thani
Bronze
, 7.5g, ø 27mm
Katar  - KM# 1
Staat Katar
Katar 25 Dirham - obverseKatar 25 Dirham - reverse
25 Dirham 2016, Tamim bin Hamad
Vernickelter Stahl
, 3.1g, ø 20mm
Katar  - UC# 6
Staat Katar
Preis: € 0.88
uCoin