+

Ghana > Münzkatalog

Ghana ½ Pesewas - obverseGhana ½ Pesewas - reverse
Ghana ½ Pesewas, 1967
Bronze
, 2.9g, 20.3mm
KM# 12
Umlaufmünzen: Ghana
Preis: € 0.67
Ghana 1 Pesewa - obverseGhana 1 Pesewa - reverse
Ghana 1 Pesewa, 2007
verkupferter Stahl
, 1.82g, 17mm
KM# 37
Umlaufmünzen: Ghana
Preis: € 0.49
Ghana 1 Pesewa - obverseGhana 1 Pesewa - reverse
Ghana 1 Pesewa, 1967 - 1979
Bronze
, 5.7g, 25.5mm
KM# 13
Umlaufmünzen: Ghana
Ghana 2½ Pesewas - obverseGhana 2½ Pesewas - reverse
Ghana 2½ Pesewas, 1967
Kupfer-Nickel-Legierung
, 3.2g, 19.5mm
KM# 14
Umlaufmünzen: Ghana
Preis: € 0.9
Ghana 5 Pesewas - obverseGhana 5 Pesewas - reverse
Ghana 5 Pesewas, 2007 - 2012
Vernickelter Stahl
, 2.5g, 18mm
KM# 38
Umlaufmünzen: Ghana
Preis: € 0.45
Ghana 5 Pesewas - obverseGhana 5 Pesewas - reverse
Ghana 5 Pesewas, 1967 - 1975
Kupfer-Nickel-Legierung
, 2.85g, 19mm
KM# 15
Umlaufmünzen: Ghana
Ghana 5 Pesewas - obverseGhana 5 Pesewas - reverse
Ghana 5 Pesewas, 1965
Kupfer-Nickel-Legierung
, 4.13g, 22mm
KM# 8
Umlaufmünzen: Ghana
Preis: € 2.0
Ghana 10 Pesewas - obverseGhana 10 Pesewas - reverse
Ghana 10 Pesewas, 2007 - 2016
Vernickelter Stahl
, 3.23g, 20.4mm
KM# 39
Umlaufmünzen: Ghana
Ghana 10 Pesewas - obverseGhana 10 Pesewas - reverse
Ghana 10 Pesewas, 1967 - 1979
Kupfer-Nickel-Legierung
, 5.6g, 23.5mm
KM# 16
Umlaufmünzen: Ghana
Ghana 10 Pesewas - obverseGhana 10 Pesewas - reverse
Ghana 10 Pesewas, 1965
Kupfer-Nickel-Legierung
, 3.2g, 20mm
KM# 9
Umlaufmünzen: Ghana
Preis: € 1.03
Ghana 20 Pesewas - obverseGhana 20 Pesewas - reverse
Ghana 20 Pesewas, 2007
Vernickelter Stahl
, 4.4g, 23.5mm
KM# 40
Umlaufmünzen: Ghana
Preis: € 0.44
Ghana 20 Pesewas - obverseGhana 20 Pesewas - reverse
Ghana 20 Pesewas, 1967 - 1979
Kupfer-Nickel-Legierung
, 11.2g, 28.5mm
KM# 17
Umlaufmünzen: Ghana
uCoin