+

Ghana > Münzkatalog

Ghana ½ Pesewas - obverseGhana ½ Pesewas - reverse
½ Pesewas 1967
Bronze
, 2.9g, ø 20.3mm
Ghana - KM# 12
Republik Ghana
Preis: € 0.67
Ghana 1 Pesewa - obverseGhana 1 Pesewa - reverse
1 Pesewa 2007
verkupferter Stahl
, 1.82g, ø 17mm
Ghana - KM# 37
Republik Ghana
Preis: € 0.49
Ghana 1 Pesewa - obverseGhana 1 Pesewa - reverse
1 Pesewa 1967-1979
Bronze
, 5.7g, ø 25.5mm
Ghana - KM# 13
Republik Ghana
Ghana 2½ Pesewas - obverseGhana 2½ Pesewas - reverse
2½ Pesewas 1967
Kupfer-Nickel-Legierung
, 3.2g, ø 19.5mm
Ghana - KM# 14
Republik Ghana
Preis: € 0.89
Ghana 5 Pesewas - obverseGhana 5 Pesewas - reverse
5 Pesewas 2007-2016
Vernickelter Stahl
, 2.5g, ø 18mm
Ghana - KM# 38
Republik Ghana
Ghana 5 Pesewas - obverseGhana 5 Pesewas - reverse
5 Pesewas 1967-1975
Kupfer-Nickel-Legierung
, 2.85g, ø 19mm
Ghana - KM# 15
Republik Ghana
Ghana 5 Pesewas - obverseGhana 5 Pesewas - reverse
5 Pesewas 1965
Kupfer-Nickel-Legierung
, 4.13g, ø 22mm
Ghana - KM# 8
Republik Ghana
Preis: € 2.26
Ghana 10 Pesewas - obverseGhana 10 Pesewas - reverse
10 Pesewas 2007-2016
Vernickelter Stahl
, 3.23g, ø 20.4mm
Ghana - KM# 39
Republik Ghana
Ghana 10 Pesewas - obverseGhana 10 Pesewas - reverse
10 Pesewas 1967-1979
Kupfer-Nickel-Legierung
, 5.6g, ø 23.5mm
Ghana - KM# 16
Republik Ghana
Ghana 10 Pesewas - obverseGhana 10 Pesewas - reverse
10 Pesewas 1965
Kupfer-Nickel-Legierung
, 3.2g, ø 20mm
Ghana - KM# 9
Republik Ghana
Preis: € 1.85
Ghana 20 Pesewas - obverseGhana 20 Pesewas - reverse
20 Pesewas 2007-2016
Vernickelter Stahl
, 4.4g, ø 23.5mm
Ghana - KM# 40
Republik Ghana
Preis: € 0.44
Ghana 20 Pesewas - obverseGhana 20 Pesewas - reverse
20 Pesewas 1967-1979
Kupfer-Nickel-Legierung
, 11.2g, ø 28.5mm
Ghana - KM# 17
Republik Ghana
uCoin