+

Somaliland > Münzkatalog

Somaliland 1 Schilling - obverseSomaliland 1 Schilling - reverse
1 Schilling 1994
Aluminium
, 1.07g, ø 20.5mm
Somaliland - KM# 1
Republik Somaliland
Preis: € 0.41
Somaliland 5 Schilling - obverseSomaliland 5 Schilling - reverse
5 Schilling 2005
Aluminium
, 1.24g, ø 22mm
Somaliland - KM# 19
Republik Somaliland
Preis: € 0.78
Somaliland 5 Schilling - obverseSomaliland 5 Schilling - reverse
5 Schilling 2002
Aluminium
, 1.45g, ø 21.9mm
Somaliland - KM# 5
Republik Somaliland
Preis: € 0.87
Somaliland 10 Schilling - obverseSomaliland 10 Schilling - reverse
10 Schilling 2002
Messing
, 3.51g, ø 17.7mm
Somaliland - KM# 3
Republik Somaliland
Preis: € 0.88
Somaliland 20 Schilling - obverseSomaliland 20 Schilling - reverse
20 Schilling 2002
Edelstahl
, 3.87g, ø 21.8mm
Somaliland - KM# 6
Republik Somaliland
Preis: € 0.93
Somaliland 5 Schilling - obverseSomaliland 5 Schilling - reverse
5 Schilling 2016
Wild cats - Tiger (Panthera tigris)
Messing
, 4.9g, ø 25mm
Somaliland - UC# 149
Republik Somaliland
Preis: € 1.66
Somaliland 5 Schilling - obverseSomaliland 5 Schilling - reverse
5 Schilling 2016
Wild cats - Leo (Panthera leo)
Messing
, 4.9g, ø 25mm
Somaliland - UC# 150
Republik Somaliland
Preis: € 1.66
Somaliland 5 Schilling - obverseSomaliland 5 Schilling - reverse
5 Schilling 2016
Wild cats - Leopard (Panthera pardus)
Messing
, 4.9g, ø 25mm
Somaliland - UC# 151
Republik Somaliland
Preis: € 1.66
Somaliland 5 Schilling - obverseSomaliland 5 Schilling - reverse
5 Schilling 2016
Wild cats - Cougar (Felis concolor)
Messing
, 4.9g, ø 25mm
Somaliland - UC# 152
Republik Somaliland
Preis: € 1.66
Somaliland 5 Schilling - obverseSomaliland 5 Schilling - reverse
5 Schilling 2016
Wild cats - Cheetah (Acinonyx jubatus)
Messing
, 4.9g, ø 25mm
Somaliland - UC# 153
Republik Somaliland
Preis: € 1.66
Somaliland 5 Schilling - obverseSomaliland 5 Schilling - reverse
5 Schilling 2002
Richard Francis Burton
Aluminium
, 1.45g, ø 21.9mm
Somaliland - KM# 4
Republik Somaliland
Preis: € 0.85
Somaliland 5 Dollar - obverseSomaliland 5 Dollar - reverse
5 Dollar 2000
Chinese Zodiac - Year of Dragon
Stahl beschichtet mit Nickelmessing
, 21.5g, ø 38.1mm
Somaliland - X# 4
Republik Somaliland
uCoin