+

Bergkarabach > Münzkatalog

Bergkarabach 50 Luma - obverseBergkarabach 50 Luma - reverse
50 Luma 2013
Horse
Aluminium
, 0.95g, ø 19.8mm
Bergkarabach - KM# 27
Republik Bergkarabach
Preis: € 0.74
Bergkarabach 50 Luma - obverseBergkarabach 50 Luma - reverse
50 Luma 2013
Antelope
Aluminium
, 0.95g, ø 19.8mm
Bergkarabach - KM# 26
Republik Bergkarabach
Preis: € 0.76
Bergkarabach 50 Luma - obverseBergkarabach 50 Luma - reverse
50 Luma 2004
Horse
Aluminium
, 0.95g, ø 19.8mm
Bergkarabach - KM# 6
Republik Bergkarabach
Preis: € 0.88
Bergkarabach 50 Luma - obverseBergkarabach 50 Luma - reverse
50 Luma 2004
Antelope
Aluminium
, 0.95g, ø 19.8mm
Bergkarabach - KM# 7
Republik Bergkarabach
Preis: € 1.1
Bergkarabach 1 Dram - obverseBergkarabach 1 Dram - reverse
1 Dram 2013
Chetaah
Aluminium
, 1.13g, ø 21.7mm
Bergkarabach - KM# 29
Republik Bergkarabach
Preis: € 0.69
Bergkarabach 1 Dram - obverseBergkarabach 1 Dram - reverse
1 Dram 2013
Pheasant
Aluminium
, 1.13g, ø 21.7mm
Bergkarabach - KM# 30
Republik Bergkarabach
Preis: € 0.72
Bergkarabach 1 Dram - obverseBergkarabach 1 Dram - reverse
1 Dram 2013
Wolf
Aluminium
, 1.13g, ø 21.7mm
Bergkarabach - KM# 28
Republik Bergkarabach
Preis: € 0.84
Bergkarabach 1 Dram - obverseBergkarabach 1 Dram - reverse
1 Dram 2004
Pheasant
Aluminium
, 1.13g, ø 21.7mm
Bergkarabach - KM# 8
Republik Bergkarabach
Preis: € 0.8
Bergkarabach 1 Dram - obverseBergkarabach 1 Dram - reverse
1 Dram 2004
Saint Gregory
Aluminium
, 1.13g, ø 21.7mm
Bergkarabach - KM# 9
Republik Bergkarabach
Preis: € 0.97
Bergkarabach 1 Dram - obverseBergkarabach 1 Dram - reverse
1 Dram 2004
Chetaah
Aluminium
, 1.13g, ø 21.7mm
Bergkarabach - KM# 10
Republik Bergkarabach
Preis: € 0.83
Bergkarabach 5 Dram - obverseBergkarabach 5 Dram - reverse
5 Dram 2013
Bear
Aluminiumbronze
, 4.5g, ø 22mm
Bergkarabach - KM# 32
Republik Bergkarabach
Preis: € 0.87
Bergkarabach 5 Dram - obverseBergkarabach 5 Dram - reverse
5 Dram 2013
Goat
Aluminiumbronze
, 4.5g, ø 22mm
Bergkarabach - KM# 31
Republik Bergkarabach
Preis: € 0.74
uCoin