+

Bahrain > Münzkatalog

Bahrain 1 Fils - obverseBahrain 1 Fils - reverse
Bahrain 1 Fils, 1965 - 1966
Bronze
, 1.5g, 15mm
KM# 1
Umlaufmünzen: Bahrain
Bahrain 5 Fils - obverseBahrain 5 Fils - reverse
Bahrain 5 Fils, 2010 - 2015
Vermessingter Stahl
, 1.4g, 19mm
UC# 2
Umlaufmünzen: Bahrain
Bahrain 5 Fils - obverseBahrain 5 Fils - reverse
Bahrain 5 Fils, 2009
Messing
, 2.5g, 19mm
UC# 1
Umlaufmünzen: Bahrain
Preis: € 0.16
Bahrain 5 Fils - obverseBahrain 5 Fils - reverse
Bahrain 5 Fils, 2005 - 2007
Messing
, 2.5g, 19mm
KM# 30
Umlaufmünzen: Bahrain
Bahrain 5 Fils - obverseBahrain 5 Fils - reverse
Bahrain 5 Fils, 1991 - 1992
Messing
, 2g, 19mm
KM# 16
Umlaufmünzen: Bahrain
Preis: € 0.45
Bahrain 5 Fils - obverseBahrain 5 Fils - reverse
Bahrain 5 Fils, 1965
Bronze
, 2g, 18.5mm
KM# 2
Umlaufmünzen: Bahrain
Preis: € 0.33
Bahrain 10 Fils - obverseBahrain 10 Fils - reverse
Bahrain 10 Fils, 2010 - 2015
Vermessingter Stahl
, 3.4g, 21mm
UC# 4
Umlaufmünzen: Bahrain
Bahrain 10 Fils - obverseBahrain 10 Fils - reverse
Bahrain 10 Fils, 2009
Messing
, 3.35g, 21mm
UC# 3
Umlaufmünzen: Bahrain
Preis: € 0.43
Bahrain 10 Fils - obverseBahrain 10 Fils - reverse
Bahrain 10 Fils, 2002 - 2008
Messing
, 3.35g, 21mm
KM# 28
Umlaufmünzen: Bahrain
Bahrain 10 Fils - obverseBahrain 10 Fils - reverse
Bahrain 10 Fils, 1991 - 2000
Messing
, 3.35g, 21mm
KM# 17
Umlaufmünzen: Bahrain
Preis: € 0.34
Bahrain 10 Fils - obverseBahrain 10 Fils - reverse
Bahrain 10 Fils, 1965
Bronze
, 4.75g, 23.5mm
KM# 3
Umlaufmünzen: Bahrain
Preis: € 0.47
Bahrain 25 Fils - obverseBahrain 25 Fils - reverse
Bahrain 25 Fils, 2009 - 2015
Kupfer-Nickel-Legierung
, 3.5g, 20mm
UC# 5
Umlaufmünzen: Bahrain
uCoin